แชร์โพสนี้

นักวิทยาศาสตร์พบวิธีใหม่ที่สามารถใช้ได้จริงโดยการใช้แบคทีเรีย เข้ามาช่วยในการสืบสวนคลี่คลายคดี และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะลดลงมาก