แชร์โพสนี้

สิ่งประดิษฐ์นี้ชื่อว่า Batband เป็นหูฟังส่งเสียงผ่านแรงสั่นสะเทือนเข้าสู่กระดูกในหูของเราโดยไม่ต้องสวมใส่อุปกรณ์เข้าไปในรูหูนั่นเอง โดยการทำงานจะช่วยให้ผู้ใช้ได้ยินทั้งเสียงจากหูฟังของ Batband และเสียงจากภายนอกด้วย