แชร์โพสนี้

ประเทศสหรัฐฯและอีก 11 ประเทศจากแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ได้ตกลงทำสัญญาทางการค้า หรือ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก โดยหน้าที่หลักของความตกลงนี้ได้แก่ 1. สร้างความเป็นมาตรฐานให้กับตลาดตะวันออก 2.การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหรัฐฯและญี่ปุ่น3.สร้างความท้าทายให้กับประเทศจีน และ4.การสร้างตลาดการแข่งขัน