แชร์โพสนี้

ผลการวิจัยของแพทย์ระบุว่า ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมหลายกลุ่มได้รับการรักษาที่เกินความจำเป็น โดยในขณะที่ผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ อีกหลายกลุ่มอาจจะไม่มีความจำเป็นที่ต้องถูกรักษาในวิธีเดียวกันก็เป็นได้