แชร์โพสนี้

คลิปแกล้งคน โดยมีหน้าม้า 3 คน จะมาแกล้งคนที่ร้านซักรีดโดยการถอดเสื้อผ้าตรงนั้น และส่งซักรีดเลย ซึ่งผู้ที่ถูกแกล้งก็ออกอาการแตกต่างกันไป