แชร์โพสนี้

หลังจากเหตุเครื่องบินของ สายการบิน Malaysia Airlines เที่ยวบิน 17 ตกในประเทศยูเครน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ขณะนี้หลายฝ่ายได้พยายามให้มีการร่างศาลยุติธรรมขึ้น เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบทางอาญา