แชร์โพสนี้

นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ได้เผย 3 case studies ของผู้ป่วยโรคตา และกำลังได้รับการรักษาใน 3 แบบ ได้แก่ implant หรือการปลูกสร้างเนื้อเยื่อ,gene therapy หรือการบำบัดทางยีนส์ และ stem cells หรือการปลูกถ่าย stem cell