แชร์โพสนี้

สิ่งประดิษฐ์นี้ชื่อว่า Bed Jet v2 เป็นเครื่องช่วยปรับอุณหภูมิใต้ผ้าห่มขณะนอนหลับให้แก่ผู้ใช้ได้ตามความชอบและสถานะของร่างกายขณะนอนหลับ อีกทั้งยังไม่มีเสียงดังรบกวนขณะนอนด้วย