แชร์โพสนี้

โตมิโตมาโชว์ดะ พบกับโชว์ โตมิโตมาโชว์ดะ โชว์เหมือน ทําเสียงเหมือนสัตว์  จาก นายสุเทพ ผลคงคา (เทพ คนต้นน้ำ) ที่พ่วงความสามารถสุดแปลก มาโชว์เลียนแบบเสียงสัตว์นานาชนิด จะแปลกและเหมือนขนาดไหน ไปติดตามชมกัน