โตมิโตมาโชว์ดะ พบกับโชว์   LB THAI GIRL จาก Bangkok Gymnastics Cub จะมาโชว์ลีลายิมนาสติกประกอบดนตรี จังหวะเพลงอันแสนเร้าใจ เต็มที่กับความพร้อมเพรียงและความสนุกสนานของโชว์ 

Comments

 

comments