แชร์โพสนี้

กีฬาล้มเสา หรือโวตาโอชิ ในภาษาญี่ปุ่น เป็นกิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัย และโรงเรียน ส่วนใหญ่เล่นในฤดูหนาว เพื่อฝึกระเบียบวินัย มีน้ำใจซึ่งกันและกัน แบ่งข้างละ 150 คน ต้องป้องกันเสาของตัวเอง ขณะที่อีกฝ่ายก็จะพยายามล้มเสาของเรา ปัจจุบันหาเล่นได้ยาก เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย