แชร์โพสนี้

ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีการเล่นกีฬาพื้นบ้านที่เป็นวัฒนธรรมของทีมมา 100 ปี เป็นการแข่งขันกระโดดข้ามฝั่งโดยใช้ไม้ยาวๆปักลงในน้ำ และมีการวัดระยะแบบการกระโดดไกล และพบกับการรีดผ้าสุดผาดโผน เป็นการรีดผ้าในแบบต่างๆที่ไม่ใช่การรีดบนเตารีดแบบธรรมดา