ระบบทางเดินอาหาร ทำงานอย่างไร ?

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
20,590 ครั้ง

แชร์โพสนี้

ระบบทางเดินอาหาร ทำงานอย่างไร ?
 
ระบบทางเดินอาหารของมนุษย์เป็นเส้นทางที่มีความยาวประมาณ 9 เมตร วิ่งจากปากผ่านกระเพาะอาหารและลำไส้ไปจนถึงสุดปลายทางที่ทวารหนัก กระบวนการย่อยอาหารของคนประกอบด้วย 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ การย่อยอาหาร การดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกาย และการขับถ่ายกากออกมาในรูปอุจจาระ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะกินเวลาประมาณ 1-2 วัน
 
 
ระบบทางเดินอาหาร ทำงานอย่างไร ?
 
1. ปากเป็นจุดเริ่มต้นของระบบทาง-เดินอาหาร ฟันภายในปากของเราจะบดเคี้ยวอาหาร ลิ้นจะช่วยคลุกเคล้าอาหารเข้ากับน้ำลายจนอาหารกลายเป็น “ก้อนอาหาร” นิ่มๆ
 
2. เมื่ออาหารตกลงมาถึงกระเพาะอาหาร มันจะถูกคลุกเคล้าให้ผสมกับกรดไฮโดรคลอริกและเอนไซม์ในกระเพาะอาหารภายในกระเพาะจะอยู่ในรูปมวลสารเหลวๆ
 
3. เมื่ออาหารไหลมาถึงลำไส้เล็กส่วนต้น(duodenum) น้ำดีจากตับจะละลายไขมันให้กลายเป็นอนุภาค
ไขมันเล็กๆ เพื่อให้เอนไซม์เข้าไปย่อยได้ง่ายขึ้น
 
4. ก้อนอาหารจะค่อยๆ เคลื่อนผ่านลำไส้เล็ก ระหว่างนี้สารอาหารที่ผ่านการย่อยเรียบร้อยแล้วก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผนังของลำไส้เล็ก
 
5. กากอาหารที่เหลือจากการย่อยเช่น ไฟเบอร์ จะพักอยู่ในลำไส้ใหญ่เพื่อให้ร่างกายดูดซึมน้ำกลับ อาหารที่
เรากินเข้าไปจะกลายเป็นอุจจาระในเวลา 12-48 ชั่วโมง
 
6. ก้อนอุจจาระเลื่อนลงมาเก็บสะสมที่ทวารหนักรอขับถ่ายออกจากร่างกาย
 

 
ข้อมูลจากหนังสือ  SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ April No. 34/2014