แชร์โพสนี้

 

แอปเปิ้ล สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ โดยใช้แผ่นทองและสังกะสีมาเสียบ ต่อสายไฟเป็นวงจร จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า “ถ้าเสียบแผ่นสังกะสีและแผ่นทองแดง กรดในแอปเปิ้ลจะทำให้เกิดการแตกตัวของไอออน ทำให้ลูกแอปเปิ้ลเป็นเหมือนแบตเตอรี่ได้นั่นเอง”

 


ข้อมูลจาก SCIENCE ILLUSTRATED