แชร์โพสนี้

พ.ต.อ.สองขวัญ รัชดาธนวัฒน์ อดีตตำรวจที่ได้เกษียณอายุราชการแล้ว เปิดเผยเรื่องราวคดีประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประทับบัลลังก์เป็นประธานขององค์คณะผู้พิพากษาตัดสินคดี เพื่อตัดสินคดีข้อหาบุกรุกเคหะสถานในยามกลางคืน ในการเสด็จไปเปิดศาลยุติธรรม จ.เชียงใหม่ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2527 โดยในวันนั้นในหลวงทรงมีความเที่ยงธรรม และมีความเมตตา แม้จะเป็นคดีเล็กๆ แต่พระองค์ก็ทรงตัดสินตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้น