สมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการประชุมเสวนาหาแนวทางร่วมกันสำหรับผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ ระหว่างภาครัฐ สมาคมวิชาชีพ และสมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
52 ครั้ง

แชร์โพสนี้

           วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ สโมสรทหารบก สมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ ได้ยื่นเรื่องกับกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับสิทธิการเข้ารักษาของข้าราชการที่ถูกลิดรอน เนื่องด้วยระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมีการปรับเปลี่ยนทำให้โรคบางโรค ถูกลิดรอนสิทธิ์ ในการได้รับยารวมทั้งวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ซึ่งผู้ป่วยในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถได้รับเต็มตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยสมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการได้ยื่น 2 เรื่องให้พิจารณาด้วยกันคือ 1. ปรับเกณฑ์การเบิกจ่ายสำหรับโรคข้อเข่าเสื่อม 2. ปรับเกณฑ์การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ประกอบการรับยาและการรักษาตามวิธีการของแพทย์

            สำหรับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ผ่อนคลายนโยบายการเบิกจ่ายยาในการรักษาโรคบ้างแล้วเช่นโรคมะเร็ง แต่ก็ยังมีผู้ป่วยอีกหลายโรค อย่างข้อเข่าเสื่อมที่ถึงแม้จะได้เข้าการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางแล้ว แต่ก็ไม่สามารถที่จะได้รับยาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ควบคุมโรคได้ไม่ดี ซึ่งสมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการเห็นว่า แพทย์สามารถที่จะให้ยาแก่ผู้ป่วยได้ต่อเนื่องตามที่แพทย์เห็นสมควรตามการรักษา โดยไม่จำกัดจำนวนเม็ดยา อีกทั้งยาที่ใช้รักษาโรคข้อเข่าเสื่อมกลุ่ม glucosamine มีราคาที่ลดลงถึงเกือบ 80%

 

จากซ้ายไปขวา : ม.ล. วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธ์ (สมาชิกสมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ),นพ. ชาลี สุเมธวานิชย์ (รองประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย),นาย สิทธิชัย งามเกียรติขจร (ผู้อำนวยการกองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง) ,พล.ต. หญิง พูลศรี เปาวรัตน์ (นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ) ,พญ. เชิดชู อริยศรีวัฒนา (สมาชิกสมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ และ กรรมการแพทย์สภา) ,รศ.พญ วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล (ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย) ,นาง นิตยา เอื้อรักสกุล (อดีตผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และ กกต. จังหวัดสมุทรสงคราม)

 

          ทางสมาคมฯ หวังว่าการขอปรับเกณฑ์การเบิกจ่ายสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมเพื่อให้ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นในครั้งนี้จะได้เป็นขวัญและกำลังใจสำหรับข้าราชการ และเป็นของขวัญอันดียิ่งสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในวันผู้สูงอายุ 13 เมษายน ที่จะมาถึงในเร็ววันนี้