แชร์โพสนี้

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC​ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สานต่อ ‘โครงการพายเรือเก็บขยะเพื่อเจ้าพระยา’ นำขยะพลาสติกกว่า 3 ตัน ทอดผ้าป่าขยะหัวเรือ ที่วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปสู่การ ‘Circular Economy’ ซึ่งโครงการพายเรือเก็บขยะฯ มีการเก็บขยะตลอด 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจากปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ สิ้นสุด ณ วัดจากแดง อำเภอบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ รวมเวลา 10 วันตั้งแต่ 1-10 ต.ค. ระยะทาง 230 กม. ซึ่งสามารถเก็บขยะได้กว่า 3,215 กิโลกรัม จากการความร่วมมือจากจิตอาสาในพื้นที่ต่างๆ สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หน่วยงานรัฐ และองค์กรเอกชน มาช่วยกันพายเรือเก็บขยะ และบูรณาการความร่วมมือ จัดการขยะอย่างครบวงจร นำขยะที่เก็บได้ มาคัดแยก และรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนำกลับมาใช้ใหม่

ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืน และภาพลักษณ์องค์กร  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่าโครงการพายเรือเก็บขยะฯ ถือเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้พลาสติกอย่างถูกต้อง รณรงค์ให้ชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำรวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมลด – เลิกปล่อยน้ำเสียและทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง นอกจากนี้พนักงาน GC ได้ร่วมเป็นจิตอาสากว่า 100 คน

โดยโครงการพายเรือเก็บขยะเพื่อเจ้าพระยา ซึ่งเริ่มต้นที่ปากน้ำโพ จ. นครสวรรค์ – วัดจากแดง คุ้งบางกะเจ้า จ. สมุทรปราการ ผ่านถึง 10 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ รวมระยะทาง 230 กิโลเมตร ใช้ไว้ลา 10 วัน ปริมาณขยะที่เก็บได้ทั้งหมด 3,215 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังร่วมสร้างบุญด้วยการบริจาคขวด PET (ขวดพลาสติกชนิดใส) ที่ผ่านการรีดให้แบน แยกฝาออก และถุงพลาสติกใช้แล้วที่สะอาด เพื่อนำไปร่วมทอดผ้าป่าขยะ-หัวเรือ สมทบทำผ้าจีวรรีไซเคิล ฯลฯ และพัฒนาศูนย์เรียนรู้การคัดแยกขยะของวัดจากแดง  วัดต้นแบบของชุมชนในการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ GC เสนอใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่นเพื่อทดแทนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single Use) และใช้ขวดพลาสติกที่สามารถใช้ซ้ำได้ รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ Upcycling ที่จะเป็นตัวอย่างของการใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งตรงตามแนวทาง Circular Living ที่ GC ใช้ในการดำเนินงานผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด”  ดร.ชญาน์ จันทวสุ กล่าว

            พระมหาประนอม ธมฺมาลังฺกาโร รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง กล่าวว่า วัดจากแดง ได้ร่วมกับทาง GC โดยนำขวดพลาสติกชนิดใสที่ใช้แล้ว มาแปรรูปเป็นผ้าบังสุกุลจีวรสำหรับพระสงฆ์ โดยถักทอด้วยการใช้เส้นใย Polyester Rayon ผสมกับเสียใย Cotton และเส้นใย Polyester Rayou Zinc ช่วยลดกลิ่นอับ ด้วยคุณสมบัติ Antibacterial จึงทำให้เป็นเนื้อผ้าที่สัมผัสถึงความนุ่มสบาย ไม่อับชื้น ซักแห้งไว ไม่ยับ โดยจีวร 1 ชุด ใช้ขวดพลาสติก PET 15 ขวด ผ่านกระบวนการ Upcycling เพื่อแปรรูปเป็นเส้นใยรีไซเคิล โดยผ่านกระบวนการถึง 5 ขั้นตอน คือ คัดแยกขยะขวดพลาสติกชนิดใส (PET), แปรรูปเป็นวัตถุดิบในการผลิตผืนผ้า ผสมเส้นใยเรยอนโพลีเอสเตอร์ เส้นใยฝ้าย, ทอเป็นผืนผ้าเพื่อนำไปตัดเย็บ, ตัดเย็บเป็นผ้าบังสุกุลจีวร สำหรับพระภิกษุสงฆ์ เป็นผ้าเนื้อดี นุ่ม เย็นสบาย ทำความสะอาดง่าย แห้งเร็ว ไม่ยับง่ายและช่วยลดกลิ่นอับเวลาสวมใส่ ไม่เพียงเท่านี้ยังสามารถนำไปผลิตเป็นกระเป๋า รองเท้า ตุ๊กตา ส่วนขยะอื่นๆ เช่น เศษอาหาร ทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ย

คุณภทรษร หัตถการุณย์ ตัวแทนจิตอาสาจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC​ กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพายเรือเก็บขยะเพื่อเจ้าพระยาและทอดผ้าป่าหัวเรือขยะ ซึ่ง​ถือว่าเป็นการทำบุญ และเป็นการช่วยปลุกกระแสสังคม เลิกทิ้งขยะลงลำคลอง จึงอยากให้ทุกๆคน หันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น

รวมพลัง จิตอาสา GC พลังสานต่อกิจรรมดีดีเพื่อสังคมและขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมแรงร่วมใจกันสำหรับการรณรงค์ การให้ความรู้ในครั้งนี้   เป็นหนึ่งในแนวทางการปฎิบัติที่สามารถปรับใช้ชีวิตแบบ Circular Living  ในชีวิตประจำวัน ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะในอนาคตต่อไปอย่างยั่งยืน