พ.ร.บ.ไซเบอร์จ่อผ่าน สนช. ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
40 ครั้ง

แชร์โพสนี้

ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งนี้ จะมีการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยนายอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล เครือข่ายพลเมืองเน็ต ระบุ ยังมีความน่ากังวลหลายประการ

บังคับผู้เกี่ยวข้องกับภัยไซเบอร์ระดับวิกฤต ต้องให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ถ้าโดนร้องขอ และเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอหมายศาลโดยใน พ.ร.บ. ไซเบอร์มีการกำหนดระดับของความรุนแรงภัยไซเบอร์ไว้ 3 ระดับ

1) ภัยระดับไม่ร้ายแรง หน่วยงานที่ดูแลคือ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) สั่งดำเนินการได้ แต่ต้องขอหมายศาลก่อน
2) ภัยระดับร้ายแรง หน่วยงานที่ดูแลคือ คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กกม.) หน่วยงานสามารถสั่งดำเนินการได้ ต้องรายงานศาลภายใน 48 ชั่วโมง
3) ภัยระดับวิกฤต หน่วยงานที่ดูแลคือ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ดำเนินการได้เลย ไม่ต้องขอหมายศาล

เนื่องจากเนื้อหากฎหมาย มาตราที่ 66 – 68 ระบุว่า ถ้าเกิดมีภัยไซเบอร์ระดับวิกฤต ร้ายแรง เลขาธิการสามารถดำเนินการได้ทันทีไม่ต้องขอหมายศาล และสามารถขอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องกับภัยไซเบอร์นั้นได้แบบเรียลไทม์ และบังคับว่าผู้นั้นต้องให้ความร่วมมือโดยเร็ว (มาตรา 67) และเพียงมีเหตุต้องสงสัย ก็สามารถขอข้อมูลได้

ขอบคุณภาพจาก ilaw