สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (15:00น.)

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
535 ครั้ง

แชร์โพสนี้

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น.

=> สถานการณ์ปัจจุบัน
ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลา 7.00 น. และ 12.00 น. เล็กน้อย ปริมาณฝุ่นละอองยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

=> การดำเนินงาน
1. คพ. และ กทม. ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
2. หน่วยงานอื่นๆ และ 5 จังหวัดปริมณฑล ยังคงติดตาม เฝ้าระวัง และดำเนินการตามมาตรการของหน่วยงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน

=> คาดการณ์สถานการณ์
จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่จากการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้

ท่านสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศของหน่วยงานราชการได้ทางแอ๊พพลิเคชั่น Air4Thai และเว็ปไซต์ http://air4thai.pcd.go.th/ และสถานการณ์คุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร bangkokairquality.com

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมมลพิษ