โครงการบ้านล้านหลัง กู้ได้เท่าไหร่ ต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
149 ครั้ง

แชร์โพสนี้

โครงการบ้านล้านหลัง โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ เริ่มเปิดให้ผู้จองสิทธิสินเชื่อยื่นหลักฐานทางการเงินเพื่อขอกู้วันนี้ไปแล้วเป็นวันแรก แต่ละคนจะต้องรอธนาคารตรวจสอบหลักฐานและอนุมัติว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ในอีก 2 เดือนข้างหน้า วันนี้มาดูกันว่าเมื่อกู้แล้ว วงเงินที่ได้จะเท่าไร และจะต้องผ่อนกันเดือนละเท่าไหร่ตลอดสัญญา ใครที่เข้าโครงการจะได้เตรียมเงินเตรียมกำลังกันไว้ให้ดี

-เริ่มกันที่วงเงินกู้ต่อรายจะให้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท

-ระยะเวลาการผ่อน สูงสุด 40 ปี

-ผู้มีสิทธิกู้จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 25,000 บาทต่อปี คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3%ต่อปี ระยะเวลายาว 5 ปี จากนั้น คิดอัตรา MRR-0.75%สำหรับลูกค้าทั่วไป และ MRR-1%สวัสดิการ

กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่มีรายได้เกิน 25,000 บาทต่อปี คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3%ต่อปี ระยะเวลายาว 3 ปี จากนั้น คิดอัตรา MRR-0.75%สำหรับลูกค้าทั่วไป และ MRR-1%สวัสดิการ

-อัตราการผ่อนต่อเดือน

กรณีกู้ 500,000 บาท

เงินเดือน ต่ำกว่า 25,000

ปีที่1-5ผ่อนงวดละ 1,900บาท

ปีที่6-40ประชาชนทั่วไป ผ่อนงวดละ 3,000บาท ส่วนประชาชนที่มีสวัสดิการ ผ่อนงวดละ2,900บาท

เงินเดือน สูงกว่า 25,000

ปีที่1-3 ผ่อนงวดละ 1,900บาท

ปีที่4-40 ประชาชนทั่วไป ผ่อนงวดละ 3,200บาท ส่วนประชาชนที่มีสวัสดิการ ผ่อนงวดละ3,000บาท

กรณีกู้ 1,00,000 บาท

เงินเดือน ต่ำกว่า 25,000

ปีที่ 1-5 ผ่อนงวดละ 3,800 บาท

ปีที่ 6-40 ประชาชนทั่วไป ผ่อนงวดละ 6,000 บาท ส่วนประชาชนที่มีสวัสดิการ ผ่อนงวดละ 5,800 บาท

เงินเดือน สูงกว่า 25,000

ปีที่ 1-3 ผ่อนงวดละ 3,800 บาท

ปีที่ 4-40 ประชาชนทั่วไป ผ่อนงวดละ 6,300 บาท ส่วนประชาชนที่มีสวัสดิการ ผ่อนงวดละ 5,900 บาท

บ้านต่ำกว่า 1 ล้านบาทมีไหม?

ข้อมูลจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ระบุว่า แม้ในพื้นที่กรุงเทพฯ อาจหาได้ยาก แต่หากเป็นพื้นที่ ปริมณฑลรอบกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีแน่นอน โดยธนาคารได้รวบรวมข้อมูลที่อยู่อาศัยจากทั่วประเทศ ในราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ทั้งแนวราบและแนวสูง พบว่ามีความพร้อมเข้าอยู่อาศัยประมาณ 270,530 หลัง พร้อมขายให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

-บ้านจำนวนนี้มาจากไหน

  • เป็นโครงการของผู้ประกอบการ 45,000 หลัง
  • ทรัพย์รอการขายของ ธอส.21,000 หลัง
  • ทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 1,005 หลัง
  • ทรัพย์รอการขายของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(BAM)และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัด(SAM)7,544 หลัง
  • ทรัพย์ขายทอดตลาดของ ธอส.44,000 หลัง
  • ทรัพย์ขายทอดตลาด-เจ้าหนี้อื่นๆ ของกรมบังคับคดี 77,981 หลัง
  • โครงการของการเคหะแห่งชาติ(กคช.)ประมาณ 74,000 หลัง

ขอบคุณข้อมูลจาก ธอส.