กสทช. แจกเน็ตบ้านฟรี 3 ปี ผู้มีรายได้น้อย 1.8 ล้านคน

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
96 ครั้ง

แชร์โพสนี้

แจกเน็ตบ้านฟรี 3 ปี ผู้มี กสทช.สนองนโยบายรัฐบาล คืนความสุขให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 1.8 ล้านคน ในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านฟรี 3 ปี

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ กสทช. ได้คืนความสุขให้ประชาชนคนไทยที่อยู่ในพื้นที่โครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตชายขอบ หรือเน็ตชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน จำนวน 600,000 ครัวเรือน หรือ 1,800,000 คน ให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี 3 ปี และหน่วยงานรัฐใช้อินเตอร์เน็ตฟรี 5 ปี

โดย กสทช. จะส่งหนังสือขั้นตอนการใช้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีไปยังครัวเรือนในพื้นที่เน็ตชายขอบ 600,000 ครัวเรือน ในช่วงวันที่ 16 ม.ค.-15 มี.ค.62 เพื่อขอให้ส่งหลักฐานยืนยันการขอรับสิทธิมายังสำนักงาน กสทช. ตามที่อยู่เลขที่ 87 พหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือสำนักงานเขต และสำนักงานภูมิภาค สำนักงาน กสทช. ที่อยู่ใกล้ท่าน, ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ USOFREENET@nbtc.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นโยบายเน็ตชายขอบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเข้าถึงและใช้งานบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้ทั่วถึงและเท่าเทียม โดยสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ที่รัฐได้จัดเตรียมไว้ให้ เช่น การศึกษาทางไกล การรักษาสุขภาพทางไกล เป็นต้น

สำหรับโครงการเน็ตชายขอบในพื้นที่ 3,920 หมู่บ้าน จะเริ่มเปิดให้บริการ 1 พ.ค.62 มีจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (ฟรีไวไฟ)ในชุมชนและหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเป้าหมายทั้งสิ้น 5,992 จุด แบ่งเป็นติดตั้งในชุมชนในหมู่บ้าน 3,912 จุด โรงเรียน 1,210 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. 107 แห่ง รวมถึงมีศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ 763 ศูนย์ โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยให้คำแนะนำ โดยทั้งหมดนี้จะให้บริการฟรี 5 ปี ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ที่ต่อเชื่อมเน็ตไปยังครัวเรือนมีค่าใช้จ่าย 200 บาทต่อเดือน และเมื่อประชาชนมาลงทะเบียนกับ กสทช.จะได้ใช้บริการฟรี ในอัตราความเร็ว 30/10 Mbps เป็นระยะเวลา 36 เดือน โดยจะเริ่มต้นให้บริการได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป และสิ้นสุดโครงการพร้อมกัน สิ้นเดือนเมษายน 2565