ธอส. อนุมัติ 6 หมื่นล้าน เข้าโครงการบ้านล้านหลัง 5 ปีแรก ผ่อน 3,800 บาท/เดือน

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
145 ครั้ง

แชร์โพสนี้

ถือเป็นข่าวดีสำหรับคนอยากมีบ้าน เมื่อ คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้อนุมัติกรอบวงเงิน 60,000 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการบ้านล้านหลัง ให้ผู้มีความประสงค์ยื่นกู้ขอสินเชื่อบ้าน ได้มีที่อยู่อาศัยในราคาที่จับต้องได้ด้วยวงเงิน 6 หมื่นล้านบาท ให้ผู้ที่ต้องการกู้สินเชื่อไม่เกิน 1,00,000 ได้ผ่อนอย่างสบายกระเป๋า โดยแบ่งเป็น

สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) วงเงิน 10,000 ล้านบาทให้กู้สำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จัดทำที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดของโครงการ ดอกเบี้ยเริ่มต้น  MLR – 1.25% ต่อปี

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อย (Post Finance) วงเงิน 50,000 ล้านบาท สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ให้กู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรก 3.00% ต่อปี ผ่อนชำระเพียง 3,800 บาท/เดือน พ่วงค่าธรรมเนียม 4 ฟรี ได้แก่

1.ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม)
2.ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้ (1,900-2,300 บาท)
3.ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท)
4.ฟรีค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง 1% ของวงเงินจำนอง

เริ่มรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในเดือนธันวาคม 2561 ประเดิมเฟสแรก รวบรวมที่อยู่อาศัยร่วมโครงการได้แล้วกว่า 270,000 หน่วยพร้อมเข้าอยู่ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 จำนวน 133,307 หน่วย

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์