ในหลวง มีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัย โคฟี อันนัน ถึงแก่อนิจกรรม

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
58 ครั้ง

แชร์โพสนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ ในการที่นายโคฟี อัตตา อันนัน (Mr. Kofi Atta Annan) อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ถึงแก่อนิจกรรม ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ความว่า

ฯพณฯ นายอังตอนีอู กูแตร์รึช เลขาธิการสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

ประเทศไทยขอร่วมกับประชาคมโลกและประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ แสดงความอาลัย ในการที่ นายโคฟี อัตตา อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติและผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ถึงแก่อนิจกรรม การจากไปของนายโคฟี อันนัน ถือเป็นความสูญเสียอย่างแท้จริงของนานาประเทศซึ่งรักในสันติภาพ

ในประเทศไทยนั้น นายโคฟี อันนัน เป็นผู้ที่จะอยู่ในความทรงจำในฐานะผู้อุทิศตนตลอดชีวิต เพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ อีกทั้งยังทุ่มเทปฎิบัติหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อสิ่งที่สำคัญยิ่งคือ สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน เป็นที่แน่นอนว่า เราทั้งหลายต่างได้รับประโยชน์อย่างมากไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากคุณูปการเหล่านี้

เมื่อปี ค.ศ.2006 อดีตเลขาธิการฯ โคฟี อันนัน ได้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายพระเกียรติด้วยตนเอง ในนามขององค์การสหประชาชาติ โดยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ กล่าวได้ว่า ไม่มีสัญลักษณ์แห่งการประกาศพระเกียรติคุณอื่นใดที่จะทำให้องค์การสหประชาชาติได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของปวงชนชาวไทยได้เท่ากับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลในครั้งนั้น

ข้าพเจ้า ในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน ตลอดจนครอบครัวและญาติมิตรของอดีตเลขาธิการฯ และผู้ที่เคยร่วมงานในเครือข่ายองค์การสหประชาชาติ ที่ได้สูญเสียบุคคลสำคัญยิ่งของประชาคมโลกในครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร