แชร์โพสนี้

ฝั่งทะเลอามาลฟี (อังกฤษ: Amalfi Coast) เป็นชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของคาบสมุทรซอร์เร็นติเน (Sorrentine Peninsula) ของประเทศอิตาลี ที่เริ่มตั้งแต่โพสซิตาโนทางตะวันตกไปถึงวิเอตริมาเรทางตะวันออก เมืองที่เรียงรายเป็นระยะๆ บนฝั่งทะเลอามาลฟีก็รวมทั้งวิเอตริซุลมาเร, เชตารา, มาอิโอริ, มิโนริ, ราเวลโล, สคาลา, อาตรานิ, อามาลฟี, คอนคาเดอิมารินิ, ฟูโรเร, พราอิอาโน และโพสซิตาโน ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นชายฝั่งที่สวยที่สุดในยุโรป เส้นทางรถเลียบไปตามหน้าผาสูงชันจนถึงเมืองหลัก 3 เมือง คือ โพสิตาโน (Positano), อมาลฟี (Amalfi) และราเวลลโล (Ravello)

เมืองอมาลฟี เมืองนี้เคยเป็นเมืองที่มีอำนาจทางทะเล แต่ต่อมาคาดว่าเกิดแผ่นดินถล่มจมหายไปในทะเล เมืองนี้จึงกลายเป็นเพียงเมืองเล็ก ๆ มีประชากรราว 3 พันคน มีมหาวิหารใหญ่ที่สวยงาม

ฝั่งทะเลอามาลฟีมีชื่อเสียงว่าเป็นชายฝั่งที่เป็น rugged terrain, มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และเมืองที่งามเหมือนรูปถ่าย “ฝั่งทะเลอามาลฟี” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 1997

ฝั่งทะเลใช้เป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง “นายไปรษณีย์” (Positano) ในปี ค.ศ. 1953 จากนวนิยายที่เขียนโดยนักเขียนอเมริกันผู้มีชื่อเสียงจอห์น สไตน์เบ็ค (John Steinbeck)