แชร์โพสนี้

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบกุญแจแฟลตดินแดงใหม่ หรือ แปลง G พร้อมให้ผู้เช่าเดิมย้ายเข้าได้ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม – 22 สิงหาคมนี้

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารแปลง G หรือ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 พร้อมมอบกุญแจห้องให้กับตัวแทนผู้เช่า 54 ราย พร้อมกับแจกจ่ายผู้จะเข้าอยู่อาศัยจำนวนทั้งหมด 238 ราย โดยมีห้องพักทั้งหมด 334 ห้อง ซึ่งจะทยอยเข้าพักอาศัยได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม-22 สิงหาคม ส่วนผู้ไม่ประสงค์เข้าอยู่อาศัย 45 ราย ที่รับค่าชดเชยสิทธิจำนวน 4 แสนบาท

ส่วนห้องที่เหลือจะถามความสมัครใจผู้อาศัยเดิมแฟลตอื่นๆ มาจับสลากเพื่อเข้าอยู่อาศัยที่แปลง G จนเต็มโดยชาวชุมชนดินแดงจะจ่ายค่าเช่า รวมค่าบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 825 บาทต่อเดือน บวกกับค่าภาษีโรงเรือน 12.5% จะทำให้ค่าเช่าใหม่อยู่ระหว่าง 1,286-4,371 บาทต่อเดือน