กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทางกายภาพบริเวณรอบท้องสนามหลวง และขอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาโดยรอบ เพื่อหาความเหมาะสมในการออกแบบโปรแกรม และเป็นการสนองต่อความต้องการของประชาชน ในการรองรับเรื่องของการจองบัตรคิวออนไลน์เพื่อเข้ากราบถวายสักการะ เบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช
 
อย่างไรก็ตามจะต้องศึกษารวมถึงทดลองและทดสอบระบบที่จะใช้ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน และไม่เกิดปัญหา โดยเฉพาะระหว่างผู้ที่เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี กับประชาชนที่เดินทางมาต่อแถวกราบถวายสักการะ ที่จะต้องมีการแบ่งโควต้า รวมถึงช่วงเวลาของการลงทะเบียน โดยคาดว่าระบบดังกล่าวจะสามารถเริ่มใช้งานได้จริงในช่วงต้นเดือนธันวาคม
 

Comments

 

comments