กกท. เตรียมเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาชุดพาราลิมปิกเกมส์ 2016

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
480 ครั้ง

แชร์โพสนี้

นายสกล  วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ตามที่ ประเทศไทย ส่งนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 7-18 กันยายน 2559 ณ นครรีโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำนวน  46 คน ใน 10 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, ว่ายน้ำ, ยิงธนู, ยิงปืน, ปิงปอง, วีลแชร์เทนนิส, วีลแชร์ฟันดาบ,บอคเซีย, ยกน้ำหนัก และยูโด ซึ่งนักกีฬาชุดดังกล่าว สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ 6 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง ประกอบด้วย นายพงศกร  แปยอ นักกีฬากรีฑา(วีลแชร์เรสซิ่ง) ได้รับ 2 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน, นายประวัติ  วะโฮรัมย์ นักกีฬากรีฑา(วีลแชร์เรซซิ่ง) ได้รับ 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน, นายวัชรพล. วงษา นักกีฬาบอคเซีย ได้รับ 2 เหรียญทอง, นายวรวุฒิ  แสงอำภา นักกีฬาบอคเซีย ได้รับ 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน, นายพัทธยา. เทศทอง นักกีฬาบอคเซีย ได้รับ 1 เหรียญทอง, นางสาวสุบิน. ทิพย์มะณี นักกีฬาบอคเซีย ได้รับ 1 เหรียญทอง, นายสายชล คนเจน นักกีฬากรีฑา(วีลแชร์เรซซิ่ง) ได้รับ 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง, นายเอกชัย  จันทร นักกีฬากรีฑา(วีลแชร์เรซซิ่ง) ได้รับ 1 เหรียญเงิน, นายพิเชษฐ์  กรุงเกตุ นักกีฬากรีฑา(วีลแชร์เรสซิ่ง) ได้รับ 1 เหรียญเงิน, นายเรวัตร์  ต๋านะ นักกีฬากรีฑา(วีลแชร์เรซซิ่ง) ได้รับ 1 เหรียญเงิน, นายหาญฤชัย. เนตศิริ นักกีฬายิงธนู ได้รับ 1 เหรียญเงิน, นางสาวสายสุนีย์  จ๊ะนะ นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบ ได้รับ 1 เหรียญเงิน, นายพรโชค. ลาภเย็น นักกีฬาบอคเซีย ได้รับ  2 เหรียญทองแดง, นายพิชญา. คูรัตนศิริ นักกีฬากรีฑา(วีลแชร์เรซซิ่ง)ได้ 1 เหรียญทองแดง, นายรุ่งโรจน์  ไทยนิยม นักกีฬาเทเบิลเทนนิส ได้รับ 1 เหรียญทองแดง, นายยุทธจักร  กลิ่นบานชื่น นักกีฬาเทเบิลเทนนิส ได้รับ 1 เหรียญทองแดง, นายอนุรักษ์  ลาววงษ์ นักกีฬาเทเบิลเทนนิส ได้ 1 เหรียญทองแดง, นางสาวนวลจันทร์ พลศิลา นักกีฬาบอคเซีย ได้รับ 1 เหรียญทองแดง และนายเฉลิมพล. ตันบุตร นักกีฬาบอคเซีย ได้รับ 1 เหรียญทองแดง นั้น

 

กกท. โดย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกีฬาที่ให้การสนับสนุน พัฒนากีฬาของชาติ ได้เตรียมเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยให้นักกีฬาเลือกรับเงินรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเงื่อนไข ดังนี้ แบบ ก. คือการแบ่งจ่าย(จ่ายเป็นก้อน ในอัตราร้อยละ 50 และที่เหลืออีกร้อยละ 50 จ่ายเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี) โดยเหรียญทอง เป็นเงิน 7,200,000 บาท, เหรียญเงิน เป็นเงิน 4,800,000 บาท และเหรียญทองแดง เป็นเงิน 3,000,000 บาท และแบบ ข. การจ่ายครั้งเดียว โดยเหรียญทอง เป็นเงิน 6,000,000 บาท, เหรียญเงิน เป็นเงิน 4,000,000 บาท และเหรียญทองแดง เป็นเงิน 2,500,000 บาท ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขของนักกีฬาดังกล่าว ดังนั้น หากนักกีฬาเลือกรับรางวัล ตามเงื่อนไข แบบ ก. จะได้รับรวมเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 144,600,000 บาท แต่ถ้าหากนักกีฬาเลือกรับรางวัล ตามเงื่อนไข แบบ ข. จะได้รับเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 120,500,000 บาท  ส่วนผู้ฝึกสอน จะได้รับเงินรางวัล 20% รวมเป็นเงิน 24,100,000 บาท และสมาคมกีฬา (ได้รับไม่เกิน 6 ล้านบาท) ได้แก่ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย รวมเป็นเงิน 12,000,000 บาท ดังนั้น หากนักกีฬาเลือกรับรางวัลแบบ ก. รวมกับงินรางวัลสำหรับผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,700,000 บาท แต่ถ้านักกีฬาเลือกรับเงินรางวัลแบบ ข. รวมกับเงินรางวัลสำหรับผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 156,600,000 บาท
กองประชาสัมพันธ์ กกท.