แชร์โพสนี้

เปิดขายบัตรพรุ่งนี้!!! เพื่อให้ชัวร์ว่าคุณจะไม่พลาดคอนเสิร์ต “Ed Sheeran Tour 2017” ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี อ่านเงื่อนไขในการซื้อบัตรและกฎระเบียบในการเข้าชมการแสดงอย่างละเอียดกันด้วยนะคะ
ON SALE tomorrow!!! Ed Sheeran Tour 2017 in Bangkok on 16 November 2017 at Impact Arena, Muang Thong Thani. Check terms and conditions for ticket buying and admission rules & regulations before the sale date!!!

เงื่อนไขในการซื้อบัตร
Terms & Conditions for Ticket Buying

1. จำกัดการซื้อบัตรไม่เกิน 4 ใบ ต่อ 1 ท่าน ทุกช่องทาง ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรที่ซื้อเกินจำนวนที่กำหนด (หากมี) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Each customer is limited to make 1 transaction up to 4 tickets through any transaction. The Promoter reserves the right to cancel all multiple transactions (if any) at anytime without prior notice.

2. เริ่มจำหน่ายบัตร วันที่ 1 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป โดยสามารถซื้อบัตรได้ทางออนไลน์ bit.ly/EdSheeranTH และ หน้าเคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 14 สาขาหลัก เท่านั้น ตรวจสอบรายชื่อสาขาได้ที่ http://www.thaiticketmajor.com/outlets-ttm.php สำหรับการจำหน่ายบัตรผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ โทร. 0 2262 3838 จะสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป
From July 1st onward, tickets are available for purchase via ThaiTicketMajor’s website bit.ly/EdSheeranEN and at the 14 ThaiTicketMajor main branches only. Click here for locations http://www.thaiticketmajor.com/outlets-ttm.php?la=en . Reservations through Call Center Tel. 0 2262 3838, will be available from July 2nd onwards.

3. สำหรับการซื้อบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้เท่านั้น ท่านสามารถกดรับคิวได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น. เปิดจำหน่ายบัตรในระบบออนไลน์เวลา 10:00 น.เป็นต้นไป
For online purchases on July 1st can be made by credit card or debit card only. Online queueing starts from 9:00 am. Ticket sales begin at 10:00 am.

4. สำรองโซน SB, SC, C, D, I, J และโซนยืนบางส่วน ไว้ให้เฉพาะผู้ซื้อบัตรหน้าเคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 14 สาขาหลัก* ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 ระหว่างเวลา 10:00-12:00 น. เท่านั้น
Tickets for zones: SB, SC, C, D, I, J, and some standing zone tickets for are available for purchases at the 14 ThaiTicketMajor main branches only on July 1st 10:00-12:00hrs.

5. บัตรคอนเสิร์ตไม่สามารถนำไปขายต่อ ขอคืนเงิน หรือ แลกเปลี่ยนใดๆ ได้
Tickets purchased cannot be resold, refunded or exchanged.

6. บัตรเป็นทรัพย์สินของผู้จัดฯ ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิ์ในบัตรแก่ผู้อื่น หรือนำบัตรชมการแสดงไปจำหน่ายต่อเพื่อหากำไร หรือนำไปแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนทางผู้จัดสงวนสิทธิในการยกเลิกบัตรชมการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ ไม่คืนเงินทุกกรณี
Tickets are the property of the Organizer and cannot be transferred or resold for commercial gain. The resale of ticket(s) is prohibited. Organizer reserves the right to cancel the ticket with no prior notice and with no refund or other compensation.

7. สำหรับช่องทางจำหน่ายบัตรออนไลน์ ชื่อ-นามสกุลของท่านที่ใช้ในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ThaiTicketMajor จะถูกพิมพ์ลงบนบัตรคอนเสิร์ตทุกใบในรายการซื้อนั้น ดังนั้นกรุณาตรวจสอบชือ-นามสกุล ที่ใช้สมัครสมาชิกให้ตรงกับบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของท่าน
For online purchases, the full name provided when creating ThaiTicketMajor account will be the name registered to and printed on the back of each ticket purchased. Please ensure your full name (in English) as in Photo ID/Passport is provided when creating ThaiTicketMajor account.

8. สำหรับผู้ซื้อบัตรหน้าเคาน์เตอร์ ผู้ซื้อจะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ตัวจริงเท่านั้น) ของผู้ที่จะเข้าชมการแสดงเพื่อซื้อบัตร
For offline purchases at the outlets, ticket purchaser must present valid Photo ID/Passport of attendee (scanned copies are not allowed) to purchase tickets.

9. โปรดทราบว่าระบบจะพิมพ์ชื่อของผู้ชม 1 ท่าน เพียง 1 ชื่อ ลงบนบัตรคอนเสิร์ตทุกใบต่อการทำรายการซื้อ 1 ครั้ง ทั้งนี้ชื่อ-นามสกุลที่อยู่บนบัตรไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้
Please note that all tickets purchased in one transaction will have the name of the purchasing person printed on them. The registered and printed name on the tickets cannot be changed.

10. ในกรณีบัตรในโซนยืนสูญหาย ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรแทนไม่ว่ากรณีใดๆ
NO Replacement for any loss of Standing tickets.

กฎระเบียบในการเข้าชมการแสดง
Admission Rules & Regulations

1. ผู้ชมทุกท่านจะต้องแสดงบัตรคอนเสิร์ตตัวจริงเพื่อเข้าชมการแสดง โดยแสดงบัตร 1 ใบ ต่อผู้ชม 1 ท่านเท่านั้น
Regardless of age, each ticket admits one person only. A valid ticket must be presented for admission.

2. ไม่อนุญาตให้ผู้ชมอายุต่ำกว่า 14 ปี เข้าชมการแสดงในโซนยืนโดยเด็ดขาด และการเข้าชมการแสดงควรมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
Audience under 14 years old are not eligible to buy tickets in the Standing Zone and must be accompanied by a parent or guardian at all times.

3. ในการเข้าชมคอนเสิร์ต ผู้ที่มีชื่อบนบัตรจะต้องเข้าชมพร้อมผู้ถือบัตรท่านอื่นๆ และจะมีการตรวจบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริง ซึ่งชื่อบนบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางจะต้องตรงกับชื่อที่ระบุบนบัตรคอนเสิร์ต
The person who made the ticket purchase must be in attendance with his/her guest(s) at the show. There will be identity checks at the venue on show day. The person who made the ticket purchase must present his/her valid Photo ID/Passport (scanned copies are not allowed), along with the physical tickets in order to enter the venue. The presented identification document must match the name printed on the ticket.

4. หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสารตามที่ระบุได้ ทางผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธให้เข้าชมการแสดง และไม่คืนเงินทุกกรณี
Any ticket holder not able to provide the required and valid identification documents will be denied entry to the venue with no refund or other compensation.

5. ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าขนาดใหญ่ Tablet ขนาดใหญ่กว่า 7 นิ้ว ไม้เซลฟี่ กล้องถ่ายภาพ เครื่องบันทีกเสียง หรือเครื่องบันทึกวิดีโอเข้างาน และไม่มีบริการรับฝากสิ่งของที่หน้างาน
Suitcases, backpacks, tablets larger than 7 inches, selfie sticks, professional cameras, audio/video recording devices are prohibited and there will be no deposit point service provided at the venue.

ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/kiuTgv
For more details, please click https://goo.gl/kiuTgv
#EdSheeranBKK2017