นิทรรศการ 'เย็นศิระเพราะพระบริบาล' เรียนรู้ศาสตร์พระราชา

17 ก.พ. 2560     1,014


 
         ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล เรียนรู้ศาสพระราชาผ่านทางนิทรรศการทั้ง 5 โซน ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อน้อมรำลึกกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะเปิดให้เข้าชมเป็นเวลา 1 ปีเต็ม
 
       ภายในนิทรรศการได้รวบรวมพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (ร.9) ซึ่งประชาชนชาวไทยต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณ พร้อมน้อมนำคำสอนมาปฎิบัติในชีวิตจริง รวมทั้งพระราชพิธีสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ , ภาพพระราชกรณียกิจ , พระบรมราโชวาท ซึ่งมอบเป็นของที่ระลึกให้กับผู้เข้าชมทุกคน
 
 
 
 
 


แสดงความคิดเห็นรายการที่เกี่ยวข้อง

ห้ามพลาด! ข่าววันใหม่ แนะนำ

ข่าว ยอดนิยม