เฉลยคำถาม-ประกาศรายชื่อผู้ร่วมสนุกกับ BECTERO.TV ได้รับรางวัลจากรายการ เปิดหูเปิดตา (11 ต.ค.58)

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
1,548 ครั้ง

แชร์โพสนี้

เฉลยคำถาม-ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ประจำสัปดาห์ 11 ต.ค.58

BECTERO.TV ขอแสดงความยินดีกับผู้ร่วมสนุก
ที่ได้รับรางวัลจากการตอบคำถามกับรายการเปิดหูเปิดตาทั้ง 3 ท่าน

 
ประกาศรายชื่อผู้ร่วมสนุกที่ได้รับรางวัล
 
Voucher 'U Drink I Drive' จำนวน 3 รางวัล
 
ประจำสัปดาห์ 11 ตุลาคม 2558
 
 Job Wannachai 
 
 Brint Nanthawat 
 
 ภูวดล มีศิลป์ 
 
 

 

เงื่อนไขในการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล 
 
ผู้ที่ได้รับรางวัลกรุณายืนยันสิทธิ์มาที่ INBOX Facebook Fanpage: Bec-Tero TV  ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 18:00 น.นะคะ
 
หัวข้อ: ยืนยันสิทธิ์ รับของรางวัล Voucher 'U Drink I Drive' กับรายการเปิดหูเปิดตา (22 ต.ค.58)
พร้อมระบุ ชื่อ – นามสกุล , เบอร์ติดต่อ และ E-mail ของท่าน
 
 
ตัวอย่าง
 
หัวข้อ: ยืนยันสิทธิ์ รับของรางวัล Voucher 'U Drink I Drive' กับรายการเปิดหูเปิดตา (22 ต.ค.58)
 
ชื่อ: นางสาวดวงใจ รักดี
 
เบอร์: 08X-XXX-XXXX
 
E-mail: simple@gmail.com

 

เงื่อนไขในการรับของรางวัล 

  • ผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์และเบอร์โทร ที่ถูกต้องเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
  • การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า