แชร์โพสนี้

พิพิธภัณฑ์เล่นได้ บ้านป่าแดด แหล่งเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านจากคนเฒ่าคนแก่ ที่ใช้ “ของเล่น” เป็นสิ่งที่บอกถึงสังคม วัฒนธรรมพื้นบ้าน และความสมบูรณ์ของป่า จุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์เล่นได้ เริ่มจากอาคารเปล่าๆ ในที่ดินของวัดป่าแดด ที่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ งบประมาณในการก่อสร้างได้จากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด แต่ก่อนที่จะเกิดเป็นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ในทุกวันนี้