แชร์โพสนี้

เดิมทีเดียวการบอกเวลาอาศัยปรากฏการณ์จากธรรมชาติดังเช่นระยะเวลาหนึ่งวันกำหนดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองครบหนึ่งรอบ โดยสังเกตจากดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นจากขอบฟ้าด้านตะวันออก เคลื่อนตัวสูงขึ้นสู่ท้องฟ้าเรื่อย ๆ จนเลยลับขอบฟ้าด้านตะวันตก แล้วจึงโผล่ขึ้นมาใหม่ เป็นอันครบรอบนับเวลาได้หนึ่งวัน คนสมัยก่อนจึงรู้เวลาด้วยการสังเกตตำแหน่งต่าง ๆ ของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า ซึ่งบอกเวลาเช้า  สาย  เที่ยง บ่าย เย็น
 
ในระยะเวลาใกล้เคียงกันนี้ ยังมีนาฬิกาทราย และนาฬิกาน้ำเชื่อว่าทุกคนคงเคยเห็นนาฬิกาทรายมาแล้ว คงไม่ต้องอธิบายซ้ำ ส่วนนาฬิกาน้ำนั้น  หลักการทำงานคือ น้ำจะไหลเข้าและออกจากถัง ระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงหรือทุ่นที่ลอยขึ้นลงจะแสดงเวลาที่เปลี่ยนไป นาฬิกาน้ำของจีนมีใช้มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14