แชร์โพสนี้

เปิดหูเปิดตา ช่วงจะรู้ไปทําไม ตอน ทําไมจึงไม่เรียกห้องสมุดว่าห้องหนังสือ (15ก.พ.58) 
 
 
แต่โบราณนานมา คนไทยบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพงศาวดาร ตำรายา กาพย์กลอน ฯลฯ ลงสมุดทั้งสิ้นสมุดที่ว่านี้เรียกว่าสมุดไทย ทำด้วยกระดาษข่อยแผ่นยาว ๆ หน้าแคบ พับทางขวางทบกลับไปกลับมาคล้ายผ้าจีบ เป็นสมุดเล่มสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีทั้งชนิดกระดาษขาวและกระดาษดำ ดังนั้นจึงเรียกห้องที่ใช้เก็บสมุดว่า ห้องสมุด
 
มาภายหลังเรารับเทคโนโลยีการพิมพ์จากตะวันตก สิ่งที่เก็บอยู่ในห้องสมุดจึงเป็นหนังสือแทบทั้งสิ้น  แต่คำใช้เรียก “ห้องสมุด” หรือ “หอสมุด” ก็มิได้เปลี่ยนตามเป็น “ห้องหนังสือ” หรือ “หอหนังสือ” ซึ่งนับว่าดีแล้ว  ไม่เช่นนั้นเราคงต้องเปลี่ยนชื่อไปเรื่อย ๆ ตามวัสดุที่เก็บ อนึ่ง คำว่า ห้องสมุด พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบัญญัติขึ้นใช้ให้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Library
 
รายการ เปิดหูเปิดตา รายการสารคดี วาไรตี้ ที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิง ให้ผู้ชมได้รับรู้แล­ะได้สัมผัสกับเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ คน สัตว์ สถานที่ หรือสิ่งของ
ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30 – 13.30 น. ทางช่อง 3SD (ช่อง 28)