เปิดหูเปิดตา พาไปชมของสะสมที่มีอายุมานับร้อยปี ที่รวบรวมพระพุทธรูปหลากหลายองค์เข้าไว้ในที่นี้ ซึ่งมีมูลค่าทางด้านจิตใจ โดยจะเปิดให้เข้าชมเฉพาะทุกวันพระ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีของสะสมโบราณในอดีตที่เก็บรักษาเอาไว้ ที่มีอายุมากกว่าร้อยปี 
เปิดหูเปิดตา
รายการสารคดี วาไรตี้ ที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิง ดำเนินรายการอย่างน่าสนใจ รายการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งทำให้ผู้ชมได้รับรู้แล­ะได้สัมผัสกับเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ คน สัตว์ สถานที่ หรือสิ่งของ

Comments


comments