แชร์โพสนี้

เปิดหูเปิดตา พาล่องเรือไปชมนกเหยี่ยวแดง ที่ จ.จันทบุรี ชมบรรยากาศบ้านริมคลอง ระหว่างทางไปดูนกเหยี่ยว เหยี่ยวแดง พบในประเทศศรีลังกา ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศบังกลาเทศ  ประเทศออสเตรเลีย และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุดเด่นมีสีน้ำตาลแดงที่ตัว หัวและอกมีสีขาว ปลายปีกมีสีดำ จัดเป็นนกล่าเหยื่อขนาดกลาง