แชร์โพสนี้

เปิดหูเปิดตา พาไปเที่ยวชมภูมิปัญญาชาวบ้านของ จ.เชียงราย กับกลุ่มแกะสลักไม้วิถีชีวิตพื้นบ้านในครัวเรือน ซึ่งชาวบ้านที่นี่รวมตัวกันทำไม้แกะสลักเพื่อเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับครอบครัว จากเดิมที่แกะสลักไม้ชนิดเล็กๆ เช่น กระบวยตักน้ำ และของใช้อื่นๆ จนเพิ่มพูนความรู้ใส่รายละเอียดและลูกเล่นของงานแกะสลัก จนกลายมาเป็นผลงานแกะสลักที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ อาทิ การแกะสลักรูปสัตว์นานาชนิด สถาปัตกรรมทรงไทย การละเล่นและวิถีชีวิตของชาวบ้าน