นิทานอมยิ้ม ตอน เด็กกับหมาป่า
 
เด็กคนหนึ่งอยุ่ชั้นสองของบ้าน
เขาเห็นหมาป่าเข้ามาด้านล่าง
จึงร้องไล่อย่างเสียงดัง
เจ้าหมาป่าร้องบอกเด็กน้อย
หากเจ้ากล้า ทำไมไม่ลงมาเผชิญข้าด้านล่าง
เด็กน้อยวิ่งหลบไปในบ้านไม่ออกมาอีก
 
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ฉลาดย่อมหลบอยู่ในที่ปลอดภัย
 
 
ขอบคุณ codingbasic.com
อมยิ้ม
รายการ "อมยิ้ม" เป็นรายการประเภท Development Psychology Variety นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็กในช่วงอายุระหว่าง 2 - 12 ปี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาโดยตรงเป็นผู้ให้คำแนะนำถึงพฤติกรรมการแสดงออกดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กได้นำไปใช้ให้เหมาะสมกับช่วงอายุนั้นๆ เนื่องจากเด็กแต่ละคนจะมีทักษะและพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการผลิตดังกล่าวนี้จะจัดสถานการณ์ขึ้น โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กแต่อย่างใด

Comments


comments