รายการอมยิ้ม ตอน โดนัทมาแล้ว ออกอากาศวันที่ 8 มีนาคม 2559
บททดสอบเรื่องการกล้าแสดงออกและการคิดวิเคราะห์
มาดูการแก้ปัญหาของเด็กๆ เมื่อโดนัทที่เอามาขายตกพื้น ทำไงดี?
ดร.จิตรา ดุษฏีเมธา ปธ.โครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักษยภาพมนุษย์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กล่าวถึงบททดสอบนี้ว่า ถ้าสินค้าที่เราขายไม่มีคุณภาพเราต้องบอกกับแม่ค้าว่าสินค้าตกพื้นแล้วนำมาขายไม่ได้ เพื่อที่ลูกค้าจะได้ไม่ท้องเสียนั่นเอง 
ติดตามรายการอมยิ้มที่นี่
อมยิ้ม
รายการ "อมยิ้ม" เป็นรายการประเภท Development Psychology Variety นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็กในช่วงอายุระหว่าง 2 - 12 ปี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาโดยตรงเป็นผู้ให้คำแนะนำถึงพฤติกรรมการแสดงออกดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กได้นำไปใช้ให้เหมาะสมกับช่วงอายุนั้นๆ เนื่องจากเด็กแต่ละคนจะมีทักษะและพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการผลิตดังกล่าวนี้จะจัดสถานการณ์ขึ้น โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กแต่อย่างใด

Comments


comments