รายการอมยิ้ม ตอน ขอนั่งด้วยคน ออกอากาศวันที่ 8 มีนาคม 2559
บททดสอบเรื่องความมีน้ำใจและการแก้ปัญหา
เมื่อผู้ใหญ่มาขอนั่งด้วย พร้อมกับนั่งหลับซะอย่างนั้น เด็กๆ จะทำยังไงดี?
ดร.จิตรา ดุษฏีเมธา ปธ.โครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักษยภาพมนุษย์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กล่าวถึงบททดสอบนี้ว่า ในชีวิตจริง เด็กๆ ต้องขยับตัวหรือแตะตัวคนแปลกหน้าเพื่อให้เขารู้สึกตัวตื่น เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับตัวเองนั่นเอง
ติดตามรายการอมยิ้มที่นี่
อมยิ้ม
รายการ "อมยิ้ม" เป็นรายการประเภท Development Psychology Variety นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็กในช่วงอายุระหว่าง 2 - 12 ปี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาโดยตรงเป็นผู้ให้คำแนะนำถึงพฤติกรรมการแสดงออกดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กได้นำไปใช้ให้เหมาะสมกับช่วงอายุนั้นๆ เนื่องจากเด็กแต่ละคนจะมีทักษะและพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการผลิตดังกล่าวนี้จะจัดสถานการณ์ขึ้น โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กแต่อย่างใด

Comments


comments