รายการอมยิ้ม ตอน หน้าไหนดี   ออกอากาศวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2559
แบบทดสอบเรื่องการวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็น
เมื่อเด็กๆ ต้องช่วยคุณครูเลือกคนที่ควรไปเที่ยวด้วย เด็กๆ จะเลือกอย่างไรดี???
พ.ต.ท.พ.ญ.อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวถึงแบบทดสอบนี้ว่า แบบทดสอบนี้เป็นการทดสอบความรู้เรื่องสัตว์ของน้องๆ และความคิดสร้างสรรค์ที่น้องๆ ต้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหน เหมาะสมจะเป็นเพื่อนของคุณครู
ติดตามรายการอมยิ้มที่นี่
อมยิ้ม
รายการ "อมยิ้ม" เป็นรายการประเภท Development Psychology Variety นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็กในช่วงอายุระหว่าง 2 - 12 ปี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาโดยตรงเป็นผู้ให้คำแนะนำถึงพฤติกรรมการแสดงออกดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กได้นำไปใช้ให้เหมาะสมกับช่วงอายุนั้นๆ เนื่องจากเด็กแต่ละคนจะมีทักษะและพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการผลิตดังกล่าวนี้จะจัดสถานการณ์ขึ้น โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กแต่อย่างใด

Comments


comments