รายการอมยิ้ม ตอน อร่อยต้องป้อน  ออกอากาศวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2559
แบบทดสอบเรื่องการแก้ปัญหาและการแบ่งปัน
เมื่อส้อมที่พี่ทีมงานเตรียมมาให้ช่างใหญ่เหลือเกิน เด็กๆ จะจิ้มกินไส้กรอกได้หรือไม่???
พ.ต.ท.พ.ญ.อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวถึงแบบทดสอบนี้ว่า ส้อมที่ยาวมากๆ ไม่เป็นอุปสรรคกับเด็กๆ เลย เพราะ เด็กๆ รู้จักแก้ปัญหาได้นั่นเอง
ติดตามรายการอมยิ้มที่นี่
อมยิ้ม
รายการ "อมยิ้ม" เป็นรายการประเภท Development Psychology Variety นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็กในช่วงอายุระหว่าง 2 - 12 ปี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาโดยตรงเป็นผู้ให้คำแนะนำถึงพฤติกรรมการแสดงออกดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กได้นำไปใช้ให้เหมาะสมกับช่วงอายุนั้นๆ เนื่องจากเด็กแต่ละคนจะมีทักษะและพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการผลิตดังกล่าวนี้จะจัดสถานการณ์ขึ้น โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กแต่อย่างใด

Comments


comments