รายการอมยิ้ม ตอน ลูกพี่มันดื้อ ออกอากาศวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
บททดสอบเรื่องการวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็น
เมื่อพี่ขอคำปรึกษาเด็กๆ เรื่องลูกดื้อ เด็กๆ จะช่วยให้คำปรึกษายังไงดี???
พ.ต.ท.พ.ญ.อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวถึงแบบทดสอบนี้ว่า แสดงให้เห็นถึงทักษะในการให้คำปรึกษาของเด็กๆ แนะนำว่าผู้ปกครองควรสอบถามความคิดเห็นของเด็กๆ เมื่อเกิดปัญหาเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา
ติดตามรายการอมยิ้มที่นี่
อมยิ้ม
รายการ "อมยิ้ม" เป็นรายการประเภท Development Psychology Variety นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็กในช่วงอายุระหว่าง 2 - 12 ปี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาโดยตรงเป็นผู้ให้คำแนะนำถึงพฤติกรรมการแสดงออกดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กได้นำไปใช้ให้เหมาะสมกับช่วงอายุนั้นๆ เนื่องจากเด็กแต่ละคนจะมีทักษะและพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการผลิตดังกล่าวนี้จะจัดสถานการณ์ขึ้น โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กแต่อย่างใด

Comments


comments