รายการอมยิ้ม ตอน ชิมฟรีก่อนซื้อ ออกอากาศวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
 
บททดสอบเรื่องการปฏิบัติตามคำสั่งและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 
 
เมื่อลูกค้าชิมอย่างเดียวแต่ไม่ซื้อ เด็กๆ จะทำยังไงดีเนี่ย???
 
พ.ต.ท.พ.ญ.อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวถึงแบบทดสอบนี้ว่า แสดงให้เห็นถึงความจริงใจของเด็กๆ เมื่อคุณป้าขอให้เด็กๆ ช่วยขายของเด็กๆ ก็ตั้งใจขายของเป็นอย่างดี 
 
ติดตามรายการอมยิ้มที่นี่
อมยิ้ม
รายการ "อมยิ้ม" เป็นรายการประเภท Development Psychology Variety นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็กในช่วงอายุระหว่าง 2 - 12 ปี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาโดยตรงเป็นผู้ให้คำแนะนำถึงพฤติกรรมการแสดงออกดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กได้นำไปใช้ให้เหมาะสมกับช่วงอายุนั้นๆ เนื่องจากเด็กแต่ละคนจะมีทักษะและพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการผลิตดังกล่าวนี้จะจัดสถานการณ์ขึ้น โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กแต่อย่างใด

Comments


comments