รายการอมยิ้ม ตอน ปลอบพี่ปวดท้องหนัก ออกอากาศวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
 
บททดสอบเรื่องความมีน้ำใจและการแสดงความคิดเห็น
 
เมื่อเด็กๆ ต้องช่วยให้กำลังใจเด็กๆ ที่มีปัญหาเรื่องท้องไส้
 
 
ดร.จิตรา ดุษฏีเมธา ปธ.โครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักษยภาพมนุษย์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กล่าวถึงบททดสอบนี้ว่า น้องๆ มีการเชื่อมโยงระหว่างเสียงกับกลิ่น ในส่วนของเด็กเล็ก มักจะไม่รู้ว่าควรทำตัวอย่างไรจึงมักจะวิ่งหนีไปมากกว่าให้ความช่วยเหลือนั่นเอง
 
 
ติดตามรายการอมยิ้มที่นี่
 
อมยิ้ม
รายการ "อมยิ้ม" เป็นรายการประเภท Development Psychology Variety นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็กในช่วงอายุระหว่าง 2 - 12 ปี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาโดยตรงเป็นผู้ให้คำแนะนำถึงพฤติกรรมการแสดงออกดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กได้นำไปใช้ให้เหมาะสมกับช่วงอายุนั้นๆ เนื่องจากเด็กแต่ละคนจะมีทักษะและพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการผลิตดังกล่าวนี้จะจัดสถานการณ์ขึ้น โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กแต่อย่างใด

Comments


comments