รายการอมยิ้ม ตอน คุณครูคนใหม่ ออกอากาศวันที่ 25 มกราคม 2559
 
บททดสอบเรื่องการสังเกตและการแสดงความคิดเห็น
 
เมื่อคุณครูคนใหม่สอนนักเรียนเรื่องความสะอาด แต่คุณครูเองกลับแต่งตัวสกปรก! เด็กๆ จะทำยังไงดี?
 
 
ดร.จิตรา ดุษฏีเมธา ปธ.โครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักษยภาพมนุษย์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กล่าวถึงบททดสอบนี้ว่า ถ้าผู้ใหญ่จะสอนสิ่งใดกับเด็กควรทำให้เป็นแบบอย่างด้วย
 
 
ติดตามรายการอมยิ้มที่นี่
 
 
 
 
อมยิ้ม
รายการ "อมยิ้ม" เป็นรายการประเภท Development Psychology Variety นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็กในช่วงอายุระหว่าง 2 - 12 ปี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาโดยตรงเป็นผู้ให้คำแนะนำถึงพฤติกรรมการแสดงออกดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กได้นำไปใช้ให้เหมาะสมกับช่วงอายุนั้นๆ เนื่องจากเด็กแต่ละคนจะมีทักษะและพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการผลิตดังกล่าวนี้จะจัดสถานการณ์ขึ้น โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กแต่อย่างใด

Comments

comments