นิทานอมยิ้ม ตอน ลากับหนังสิงโต
 
 
ลาตัวหนึ่งพบเห็นหนังสิงโตถูกทิ้งไว้
มันมุดร่างของมันไปใต้หนังนั้น
เมื่อมันเดินกลับบ้านของมัน
ชาวบ้านและสัตว์ต่างตกใจหนี
มันรู้สึกคะนอง จึงเผลอร้องเสียงตนออกไป
ครั้นเมื่อชาวบ้านต่างได้ยิน
จึงนำหนังสิงโตออกจากร่างลา
และเจ้าลาถูกนำไปขังไว้เช่นเดิม
 
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนเราไม่อาจทิ้งสัญชาติตนได้
 
 
ขอบคุณ codingbasic.com
อมยิ้ม
รายการ "อมยิ้ม" เป็นรายการประเภท Development Psychology Variety นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็กในช่วงอายุระหว่าง 2 - 12 ปี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาโดยตรงเป็นผู้ให้คำแนะนำถึงพฤติกรรมการแสดงออกดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กได้นำไปใช้ให้เหมาะสมกับช่วงอายุนั้นๆ เนื่องจากเด็กแต่ละคนจะมีทักษะและพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการผลิตดังกล่าวนี้จะจัดสถานการณ์ขึ้น โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กแต่อย่างใด

Comments


comments