นิทานอมยิ้ม ตอน นายช่างสามคน

 

พระราชาคนหนึ่งประสงค์จะสร้างเมืองขึ้นใหม่

พระองค์เรียกนายช่างมาปรึกษา

ช่างไม้ทูลพระองค์ว่า เมืองต้องสร้างด้วยไม้ ถึงจะเป็นเมืองที่งดงาม

ช่างเหล็กทูลว่า เมืองที่ดีต้องสร้างด้วยเหล็ก จึงจะเป็นเมืองที่ดียิ่ง

ช่างหนังทูลถวาย เมืองที่ดีจริงต้องสร้างด้วยหนัง เพราะหนังเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนย่อมเห็นตนดีที่สุด
 
 
 
ขอบคุณ: นิทาน.codingbasic.com
อมยิ้ม
รายการ "อมยิ้ม" เป็นรายการประเภท Development Psychology Variety นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็กในช่วงอายุระหว่าง 2 - 12 ปี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาโดยตรงเป็นผู้ให้คำแนะนำถึงพฤติกรรมการแสดงออกดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กได้นำไปใช้ให้เหมาะสมกับช่วงอายุนั้นๆ เนื่องจากเด็กแต่ละคนจะมีทักษะและพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการผลิตดังกล่าวนี้จะจัดสถานการณ์ขึ้น โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กแต่อย่างใด

Comments

comments