รายการอมยิ้ม ตอน ถ่ายรูปคู่ให้หน่อย ออกอากาศวันที่ 14 กันยายน 2558
 
บททดสอบเรื่องการสังเกตและจดจำ
 
เมื่อเด็กๆ ต้องมาถ่ายรูปให้พี่สาวคนเดียว แต่ถ่ายออกมาแล้วกลายเป็นรูปคู่!!!
ทำยังไงดีเนี่ย
 
ติดตามรายการอมยิ้มที่นี่
Website: www.bectero.tv
 
อมยิ้ม
รายการ "อมยิ้ม" เป็นรายการประเภท Development Psychology Variety นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็กในช่วงอายุระหว่าง 2 - 12 ปี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาโดยตรงเป็นผู้ให้คำแนะนำถึงพฤติกรรมการแสดงออกดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กได้นำไปใช้ให้เหมาะสมกับช่วงอายุนั้นๆ เนื่องจากเด็กแต่ละคนจะมีทักษะและพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการผลิตดังกล่าวนี้จะจัดสถานการณ์ขึ้น โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กแต่อย่างใด

Comments

comments