แนวคิด ‘Nuclear For Better Life’ นิวเคลียร์เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
14 ครั้ง

แชร์โพสนี้

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขึ้น ภายใต้แนวคิด ‘Nuclear For Better Life’ นิวเคลียร์เพื่ออนาคตที่ดีกว่า ซึ่งภายในงานได้มีนิทรรศการผลงานวิจัยการใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์ในด้านต่างๆ อย่างด้านโบราณคดี สิ่งแวดล้อม ทั้งการตรวจวิเคราะห์ก๊าซเรดอน และการใช้ความแตกต่างขององค์ประกอบทางเคมี หรือ ไอโซโทปมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ และการบรรยายพิเศษในหัวข้อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมถึงการมอบรางวัลให้กับนักนิวเคลียร์ดีเด่น 2 ราย

สำหรับท่านแรก ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ โอกาสเกิดอุบัติเหตุ ความเสี่ยง และผลกระทบของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประเทศจีนต่อกลุ่มประเทศอาเซียนในหลากหลายด้าน

ดร.กัมปนาท ซิลวา นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
“โรงไฟฟ้าทีเราดูคือโรงไฟฟ้า คือประเทศไทยไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพราะฉะนั้นเราดูโรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศรอบๆข้างเราที่ใกล้ที่สุดก็คือในประเทศ คือตอนนี้ในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด 7 ประเทศที่เราทำงานด้วยกัน อุบัตติเหตุเราดูในแบบที่น่าจะรุ่นแรงที่สุดเลย ถ้ามองถึงประเทศไทยแล้วมีผลที่ไม่มีนัยยะสำคัญ ก็คือถามว่าสารกัมมันตรังสีมีโอกาสปลิวมาถึงไม่ มีโอกาสปลิวมาถึง แต่มันอยู่ในระดับที่ห่างเกณฑ์มาตรฐานของความปลอดภัยของเราเยอะมาก เราก็เลยสรุป ในปัจจุบันนี้ว่าถ้าโรงไฟฟ้าโรงใดโรงหนึ่งที่มีอยู่รอบๆ ประเทศเราเกิดปัญหาขึ้นมามันไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อสุขภาพของประชาชนในบ้านเรา”

และอีกท่าน ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรังสีในการรักษาโรคมะเร็ง และความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดจากการสูดดมก๊าซเรดอนที่พบได้ใต้พื้นดินในประเทศไทย เนื่องจากในประเทศไทย ยังมีนักวิจัยในส่วนนี้น้อย และไม่ได้มีการตรวจวิเคราะห์ก่อนก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ แต่ที่สหรัฐอเมริกา ก่อนดำเนินการก่อสร้าง จะต้องสำรวจพื้นที่บริเวณนั้น เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาว

ผศ.ดร.ณรงชัย อัศวพรพรหม อาจารย์ประจำหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“เรดอนเป็นสารกัมมันตรังสีที่มีตามธรรมชาติอยู่ใต้ดิน ซึ่งตัวของเรดอนเองเป็นสาร คาร์ซิโนเจน คือ สารก่อมะเร็งคือว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอด อันดับ 2 รองจากการสูบบุหรี่และเป็นอันดับ 1 ในคนที่ไม่สูบบุหรี่ ในต่างประเทศก่อนจะสร้างบ้านเขาต้องมีการวัดก่อนว่าบ้านหลังนั้นในตำแหน่งนั้นมีก๊าซเรดอนสูงหรือต่ำ ถ้ามีสูงเขาก็จะมีขบวนการคล้ายๆว่าเหมือนเจาะทอเข้าไประบายเอาก๊าซเรดอนออก เพราะอเมริกาปีนึงคนเป็นโรคมะเร็งปอดตาย 2-3 หมื่นคนจากเรดอน ประเทศไทยเราก็สามารถทำๆได้ถ้าหากเราวัดแล้วมีค่าในระดับนึง เราสามารถลดได้โดยการเปิดหน้าต่าง เปิดประตูให้มีการระบายอากาศเข้าไป”

ไม่เพียงเท่านี้ นักวิจัย ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำลายเชื้อมะเร็งด้วยรังสีคาร์บอน แต่ในประเทศไทยได้ใช้รังสี X-Ray อยู่ ผลปรากฏว่า รังสีคาร์บอนสามารถทำลายเชื้อมะเร็งได้ดีกว่ารังสี X-Ray ซึ่งจะช่วยลดการเกิดมะเร็งชนิดที่ 2 ได้ และในอนาคต จะต้องมีการผลิตสารเคมีร่วมกับการฉายรังสี เพื่อป้องการเกิดโรคมะเร็งในผู้ป่วย

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า และโลกยามเช้าสุดสัปดาห์ อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

  • วันออกอากาศ  จ-ศ เวลา 04.00 – 04.25น.
  • วันออกอากาศ  ส-อา เวลา 05.10-05.35น.
  • ช่อง 3HD ช่อง 33