แชร์โพสนี้

หลังจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา จากหนี้ครัวเรือที่เพิ่มสูงขึ้น ควบคู่กับการเกิดภาวะฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว จนส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทำให้หลายประเทศต่างให้ความสนใจและเฝ้าระวังหนี้ครัวเรือน ซึ่งเป็นประเด็นที่นำไปสู่ปัญหาการชำระหนี้ต่างๆ

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า ในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.ที่ผ่านมา สถานการณ์หนี้ครัวเรือนของประเทศไทยยังคงอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วง ซึ่งปัญหาหนี้เกิดจากพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินตัว เนื่องจากขาดความรู้และทักษะการใช้เงิน ขาดการทำบัญชีครัวเรือนและการออม ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการหรือแก้ปัญหาหนี้ได้

ในขณะเดียวกัน มูลนิธิซิตี้ (City Foundation) ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ได้จัดพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความมั่งคงทางการเงิน ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนในกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย โดยโครงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย และให้การสนับสนุนงบประมาณ แบ่งปันองค์ความรู้ทางด้านการบริหารการเงิน ผ่านการเป็นอาสาสมัครในบทบาทวิทยากร ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ที่กำลังส่งผลกระทบอย่างมาก

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า และโลกยามเช้าสุดสัปดาห์ อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

  • วันออกอากาศ  จ-ศ เวลา 04.00 – 04.25น.
  • วันออกอากาศ  ส-อา เวลา 05.10-05.35น.
  • ช่อง 3HD ช่อง 33